Orientaatio varhaiskasvatukseen 3 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot , Opetus ja kasvatus, avoin

07.01.2022 00:00 - 31.03.2022 00:00

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (varhaiskasvatus) 25 op (UEF). 

Opintojakson tarkemmat tiedot löydät täältä. 

Opiskelija osaa:

  •     pohtia reflektiivisesti varhaiskasvatusta koskevia asenteitaan ja ennakkokäsityksiään
  •     tarkastella ja kuvata varhaiskasvatuksen opettajan työtehtäviä sekä toiminta- ja oppimisympäristöjä
  •     tunnistaa erilaisten ja eri-ikäisten lasten kasvun, kehityksen, oppimisen ja toimijuuden tunnuspiirteitä
  •     liittää pohdintansa teoreettisiin näkökulmiin ja oman pedagogisen kasvatusajattelunsa kehittämiseen

Varhaiskasvatuksen opettajan työn kokonaiskuva; turvallinen, yksilön osallisuutta tukeva toimintaympäristö; kasvatuksen, opetuksen ja hoidon tavoitteellinen havainnointi; arkiajattelu ja teoreettinen ajattelu kasvatusalalla; toteutus- ja toimintaohjeessa mainitut tehtävät

Suoritustapa: Verkkotyöskentely 20 t, päiväkodeissa toteutettavat havainnointi- ja oppimistehtävät 20t, itsenäistä työskentelyä 41 t.
Huom! Opiskelijan tulee hankkia rikosrekisteriote opintojakson suorittamista varten, tarkemmat ohjeet opintokokonaisuuden Moodle-ympäristössä.

Opintojakson hinta on 60 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

20.12.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 20.12.2021 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 20.12.2021 jälkeen perimme koko hinnan riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).