Organisaatiopsykologia 5 op (UEF)

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojaksolla käsitellään organisaatiopsykologian teoriasuuntauksia, tiimien toimintaa, työpaikkakonflikteja, asiantuntijaorganisaation psykologiaa sekä rakentavan ongelmanratkaisun toteuttamista. Opiskelija tutustuu myös työ- ja organisaatiopsykologian perusteorioihin, johtamiseen, organisaation muutokseen ja työyhteisöjen kehittämiseen laajemmin. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työ- ja organisaatiopsykologian keskeisimmät sisältöalueet, teoriasuuntaukset ja käsitteet sekä osaa soveltaa teoria- ja tutkimustietoa työpaikan käytännön ongelmien ratkaisemiseen opintojaksolla käsiteltyjen teemojen osalta. 

Oppimistehtävä kurssin Moodle-sivulla olevien ohjeiden perusteella

Oppimistehtävien palautuspäivämäärät ovat:

Syyslukukaudella
31.8.2023
31.10.2023
31.12.2023

Kevätlukukaudella
28.2024
30.4.2024
30.6.2024

Edellytykset:
Psykologian perusopinnot vähintään arvosanalla 3/5 (hyvät tiedot)
 

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).