Organisaatioiden johtaminen 3 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa johtamisen peruskäsitteistä ja niiden sisällöstä, tunnistaa strategian vaikutuksen organisaatioiden johtamiseen ja osaa yhdistää johtamisen teoriaa ja käytäntöjä.

Opintojaksolla käsitellään organisaatioiden johtamisen ja toiminnan keskeisiä osa-alueita. Opintojakso keskittyy johtamisen perusteisiin ja peruskäsitteisiin. Opintojaksolla hyödynnetään ajankohtaista johtamisuutisointia ja yhdistellään johtamisen teoriaa käytännön esimerkkeihin.

Suoritustapa: Oppimistehtävät 

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).