Oman osaamisen tunnistaminen 3 op (UEF)

01.08.2024 00:00 - 30.07.2025 00:00

Kolme vaihtoehtoista toteutusajankohtaa lukuvuoden aikana. Huom. Jaksolla kiintiö!

1.10.-30.11.2024

3.2.-31.3.2025

2.6.–31.7.2025

Opintojaksolla perehdytään omien vahvuuksien, oman osaamisen sekä tieto- taitopotentiaalin tunnistamiseen. Opiskelija tutustuu oman osaamisen tunnistamisen merkitykseen itsetuntemusta ja hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Opiskelija osaa perustella oman osaamisen tunnistamisen merkityksen työhyvinvointiin sekä omaan ammatilliseen identiteettiin vaikuttavana tekijänä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tunnistaa eri tavoin hankkimaansa osaamista sekä omia vahvuusalueitaan
  • osaa sanoittaa omaa osaamistaan
  • tunnistaa henkilökohtaisia kehityskohteitaan, ammatillisia vaatimuksia, haasteita ja mahdollisuuksia
  • osaa yhdistää oman osaamisen tunnistamisen ja työhyvinvoinnin teemat

Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, oppimistehtävien tekeminen yksilö- ja parityönä sekä vertaiskeskustelut verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

85 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 36 €.

03.11.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).