Oikeustieteen perusteet 1 op (UEF)

Juridiikka, avoin

01.08.2020 00:00 - 31.07.2021 00:00

Opinto-oikeusaika kaksi lukukautta ilmoittautumislukukaudesta lähtien (1.8.2020-31.7.2021 tai 1.1.2021-31.12.2021).

  • Oikeudelliseen tulkintaan ja argumentaatioon liittyvät peruslähtökohdat, oikeustieteen keskeiset suuntaukset ja oikeusjärjestelmän kokonaisuus.
  • Julkisoikeuden, siviilioikeuden ja rikosoikeuden oikeudenalojen ominaispiirteet ja peruskäsitteet.
  • Oikeusturvajärjestelmän pääpiirteet.

Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali ja sen tenttiminen DigiCampus-oppimisympäristössä (https://digicampus.fi) opiskelijan haluamana ajankohtana. Tentti on 40 kysymyksen monivalintatentti, josta opiskelijan on saatava oikein 20 kohtaa. 

Tutustu ja lue lisää opinnoista täältä.

30 € (sis. Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).