Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö 1 op MOOC

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

01.09.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Verkko-opinnot ajalla 1.9.2023 - 31.7.2024

Mitä on monialainen kirjaaminen? Sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamista ohjaava lainsäädäntö. Perusteita sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisesta. Mitä eri sote-ammattien edustajien tulee tietää toistensa asiakas/potilastyön kirjaamisesta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja kuvata

  • kirjaamiseen merkityksen asiakkaan/potilaan monialaisessa hoidossa, kuntoutuksessa ja palvelussa
  • tiedon tuottamiseen ja käyttämiseen liittyvän lainsäädännön ja eri rekistereiden merkityksen
  • lainsäädännön vaatimukset sosiaali- ja terveysalan kirjaamisessa

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

  • digitalisaatio
  • etiikka
  • johtaminen
  • kehittäminen
  • kriittinen ajattelu
  • oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen

Verkkokurssi, jonka voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti. Opintojakson suorittaminen on mahdollista ajalla 01.09.2023 - 31.07.2024. Verkkokurssi, joka sisältää: videoluennot 23 h ja kirjalliseen materiaaliin tutustuminen 3 h, Moodle-monivalintatentti kuulustelu 1 h, yhteensä omatoiminen työskentely 27 h.

Opintojakson hinta on 30 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 9 €.

15.05.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).