Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö 1 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

01.09.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja kuvata

  • kirjaamiseen merkityksen asiakkaan/potilaan monialaisessa hoidossa, kuntoutuksessa ja palvelussa
  • tiedon tuottamiseen ja käyttämiseen liittyvän lainsäädännön ja eri rekistereiden merkityksen
  • lainsäädännön vaatimukset sosiaali- ja terveysalan kirjaamisessa.

Mitä on monialainen kirjaaminen? Sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamista ohjaava lainsäädäntö. Perusteita sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisesta. Mitä eri sote-ammattien edustajien tulee tietää toistensa asiakas/potilastyön kirjaamisesta.

Verkko-opintojakso, joka sisältää: videoluennot 23 h ja kirjalliseen materiaaliin tutustuminen 3 h, Moodle-monivalintatentti kuulustelu 1 h, yhteensä omatoiminen työskentely 27 h. Verkkotehtävä/tentti, joka on mahdollista suorittaa 1.9.2021-31.7.2022 aikana.

Opintojakson hinta on 30 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 9 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).