Moderni uskonnollisuus 3 op (UEF)

01.08.2023 00:00 - 21.05.2024 00:00

Opintojakso tutustuttaa opiskelijan uskonnon muutoksiin ja erityispiirteisiin modernilla aikakaudella.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee uskonnoissa modernilla aikakaudella tapahtuneet keskeiset muutokset
  • osaa yhdistää ne maailmanlaajuisiin poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin muutosprosesseihin

Kirjallinen oppimistehtävä Moodlessa, omatoiminen työskentely 81 h

TAI

Verkkotentti Moodlessa, omatoiminen työskentely 81 h

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).