Minuus, mielenterveys ja identiteetti 5 op

17.01.2024 00:00 - 18.03.2024 00:00

Monimuotoinen verkkokurssi toteutetaan 17.1. – 18.3.2024.

Minuuteen ja identiteettiin liittyvät käsitteet, teoriaperinteet ja tutkimusalueet. Elämänkulun käsite, ikävaiheet, narratiivisuus ja minuuteen liittyvät mielenterveyden ongelmat nyky-yhteiskunnassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•    tuntee minuuden, identiteetin ja elämänkulun tutkimukseen liittyvät tutkimusperinteet ja käsitteistön sosiaalitieteissä.
•    tunnistaa mielenterveyteen vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä.
Geneeriset taidot: kriittinen ajattelu, vuorovaikutus ja viestintä.
 

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson Moodle-ympäristössä toteutettavana verkkokurssina. 

Lisätiedot

Huomioithan, että tämä opintojakso on aikataulutettu. Opintojaksolle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Opintojakson verkko-oppimisympäristöön tulee kirjautua viimeistään opintojakson aloituspäivänä, sillä opintojaksolla työskentely alkaa heti silloin. Kyse on monimuoto-opiskelusta, johon kuuluu erilaisten oppimistehtävien tekemistä pitkin opintojaksoa.

Arviointiasteikko: H–5

Mia Silfver

Oppimateriaalit
•    Côté, J. & Levine, C.: Identity formation, youth, and development: a simplified approach. Psychology Press, 2016.
Teosta ei tentitä, vaan sitä käytetään osana oppimistehtäviä Moodle-ympäristössä ilmoitettujen suomenkielisten muiden oheismateriaalien lisänä.


Esitietovaatimukset: 5512101 Sosiaalipsykologian perusteet
 

95 €

02.01.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 2.1.2024 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen perimme koko hinnan riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).