Markkinointi- ja yhteisöviestintä 6 op (UEF)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opiskelija osaa
• määritellä viestinnän osana yritysten ja yhteisöjen strategista johtamista
• soveltaa viestinnän teorioita ja malleja työelämän viestintätilanteisiin
• tunnistaa erilaiset viestintätilanteet ja valita niihin soveltuvat viestintävälineet
• rakentaa viestintäsuunnitelman
• etsiä viestintään liittyvää tutkimustietoa ja hyödyntää sitä viestintäaiheisessa esseessä

Viestinnän suunnittelu ja johtaminen. Työyhteisö- ja johtamisviestintä. Mediasuhteet ja kriisiviestintä. Mainonta ja PR. Sosiaalinen media markkinointi- ja yhteisöviestinnässä. Tutkimuksellinen kirjoittamine

Verkko-opinnot, oppimistehtävät, essee.

Opintojakson hinta on 105 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 54 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).