Markkinointi aineopinnot 30 op (UEF)

01.08.2019 00:00 - 31.07.2020 00:00

Tästä lisäosaamista asiakassuuntautuneeseen ajatteluun, palvelujen markkinointiin sekä markkinoinnin kilpailukeinojen kehittämiseen ja soveltamiseen! Saat valmiudet kuluttajien käyttäytymisen ja arvojen selvittämiseen sekä kysyntään ja kilpailuun liittyvien ongelmien ratkaisuun. Opintojen avulla voit suuntautua erilaisiin markkinoinnin asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.

Tutustu ja lue lisää täältä!