Markkinointi aineopinnot 30 op (UEF)

Markkinointi, talous ja yrittäjyys, avoin

01.08.2020 00:00 - 31.07.2022 00:00

Tästä lisäosaamista asiakassuuntautuneeseen ajatteluun, palvelujen markkinointiin sekä markkinoinnin kilpailukeinojen kehittämiseen ja soveltamiseen! Saat valmiudet kuluttajien käyttäytymisen ja arvojen selvittämiseen sekä kysyntään ja kilpailuun liittyvien ongelmien ratkaisuun. Opintojen avulla voit suuntautua erilaisiin markkinoinnin asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.

Lisätietoja Markkinoinnin aineopinnoista voit lukea täältä.