Markkinoinnin perusteet 6 op (Introduction to Marketing) (UEF)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

pe 28.10.2023 klo 13-17, pe 8.12.2023 klo 13-17, pe 15.3.2024 klo 13-17, ke 24.4.2024 klo 14-18

Markkinoinnin perusmäärittelyt. Ostokäyttäytyminen. Segmentointi. Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus. Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi. Digitaalinen markkinointi.

Opiskelija osaa

• tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa

• nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit

• määritellä markkinoinnin perustyökalut

• soveltaa luentoaineistoista opittua harjoituksissa

• raportoida ryhmätyön tulokset

• arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia.

Geneeriset taidot: Kriittinen ajattelu, vuorovaikutus ja viestintä.

Suoritustavat:

Verkkoluennot ja -materiaali, itseopiskelutehtävät, itsenäinen opiskelu ja verkkotentti

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

pe 28.10.2023 klo 13-17, pe 8.12.2023 klo 13-17, pe 15.3.2024 klo 13-17, ke 24.4.2024 klo 14-18

Toteutustavat:

Verkko-opinnot Moodlessa.

Arvosteluperusteet:

Tentti 0–5

Sasu Tuominen

Oppimateriaalit

• Armstrong, G., Kotler, P. & Opresnik, M.O. 2023. Marketing. An Introduction. 15th Edition. Global Edition. Pearson.

• Artikkelit ja oppimateriaali Moodlessa.

105 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 54 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).