Markkinoinnin johtaminen 6 op (UEF)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

01.01.2022 00:00 - 20.05.2022 00:00

Opintojakson Moodle avautuu tammikuussa 2022. 

Opiskelija:

  • ymmärtää kokonaisvaltaisesti markkinoinnin johtamisen viitekehyksen strategiatasolta aina käytännön toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin saakka
  • tiedostaa perinteisten markkinointiohjelmien sekä suhdemarkkinoinnin vaikutukset yrityksen kilpailukykyyn
  • ymmärtää markkinatutkimuksen sekä markkinoinnin kontrolloinnin roolin osana markkinoinnin suunnittelua ja johtamista
  • osaa käyttää markkinoinnin päätöksentekoon tarvittavia apuvälineitä ja analyysejä
  • osaa soveltaa laatia ohjeistetusti markkinointisuunnitelman
  • osaa analysoida markkinointistrategian ja toimenpiteiden onnistuneisuutta sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä apuna käyttäen

Markkinoinnin toimintaympäristön ja kilpailutilanteen arviointi

Markkinoinnin strateginen suunnitteluprosessi

Markkinoinnin kilpailukeinojen ja suhdemarkkinoinnin hyödyntäminen

Markkinoinnin organisointi ja kontrollointi

Verkkoluennot – ja materiaali, tentti ja harjoitustyö

Opintojakson hinta on 105 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 54 €.

31.12.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).