Lastensuojelun ja perhetyön perusteet 5 op (JAMK). VERKKOKOULUTUS

Sosiaali ja terveys, avoin , Opetus ja kasvatus, avoin

02.09.2020 00:00 - 07.11.2020 00:00

2.9.2020–7.11.2020.

Verkko-opetus perjantai 18.9.2020 klo 16.30–20.00.
Verkko-opetus lauantai 19.9.2020 ja 7.11.2020 klo 9.00–16.00.


Verkko-opetus on reaaliaikaista, luennot välitetään zoomin kautta.

Verkkokoulutus

Vuonna 2018 lastensuojeluilmoituksia tehtiin lähes 79 000 lapsesta. Lastensuojelun ja perhetyön osaamista tarvitsevat kaikki lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät.

Tässä koulutuksessa perehdyt lastensuojelun eettisyyteen ja lainsäädäntöön, lastensuojelun ja perheohjauksen prosesseihin ja dokumentaatioon sekä opit lastensuojelun ja perhetyön työmuotoja.

Koulutus soveltuu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville: opetus- kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä toimiville, terveydenhuolto- ja sosiaalialalla työskenteleville. Kaikille jotka, jotka tarvitsevat täydennystä lastensuojelun ja perhetyön osaamiseensa.  Koulutus hyödyntää erityisesti sosiaalihuoltolain mukaisissa tehtävissä työskenteleviä ammattilaisia.

Koulutus sopii mm.:

 • perhetyön järjestöissä työskenteleville
 • lastensuojelun tehtävissä työskenteleville
 • nuorisotyöntekijöille, nuoriso-ohjaajille
 • kuraattoreille
 • varhaiskasvatuksen työntekijöille
 • koulunuorisotyössä mukana oleville
 • kouluterveydenhoitajille
 • neuvolassa työskenteleville terveydenhoitajille kaikille aiheesta kiinnostuneille sekä sosiaali- ja terveysalan opintoja suunnitteleville

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • lastensuojelu- ja perhetyön arvot, periaatteet, tavoitteet ja työskentelytavat 
 • lastensuojelun palvelujärjestelmän 
 • perhetyön perusteet

 • Eettisyys lastensuojelussa 
 • Lastensuojelun lainsäädäntö
 • Lastensuojelun ja perheohjauksen prosessi 
 • Ennaltaehkäisevä avohuollon työskentely ja tukitoimet 
 • Sijaishuollon toimintamuodot 
 • Lastensuojelun dokumentaatio 
 • Perhetyön muodot ja prosessi

Opintojaksolla käytetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun Optima-oppimisympäristöä, jonne opiskelijat saavat tunnukset.

Opintojakso sisältää verkkovälitteistä opetusta 20 tuntia, ennakkotehtävän, verkkotyöskentelyä 55 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 60 tuntia (ennakkotehtävä sisältyy itsenäiseen työskentelyyn). Yhteensä 135 tuntia. Numeerinen arviointi 0-5.

Tanja Tervanen, palveluesimies, YTM, AmO, dialogisen ohjauksen kouluttaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Opintojakso on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Sosionomiopintojen opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Suoritetut opinnot ovat hyväksi luettavissa osaksi ammattikorkeakoulututkintoa.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

 

Kirjallisuus

 • Räty, Tapio. Lastensuojelulaki. Käytäntö ja soveltaminen. 3. Uudistettu painos (2015). Helsinki: Edita. 
 • Araneva, Mirjam (2016). Lapsen suojelu -toteuttaminen ja päätöksenteko. Telentum Pro. 
 • Rosi, Enroos; Tarja Heino; Tarja Pösö (2018). Huostaanotosta. Lastensuojelun vaativa tehtävä. Tampere: Vastapaino.

Opiskelua tukeva materiaali

 • Saastamoinen, Kati (2010) Lapsen asema sijaishuollossa: käsikirja arjen toimintaan. Helsinki: Edita. 
 • Heino, Tarja (2008) Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset. Helsinki: THL 
 • Saastamoinen, Kati (2016) Lapsen suojelu. Viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä. Helsinki: Edita.

175 €.

01.09.2020 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 1.9.2020 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko maksun.