Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op (UEF)

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op 22-23

26.09.2022 00:00 - 31.12.2023 00:00

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten kanssa toimiessa.

Lasten ja nuorten psyykkiseen pahoinvointiin sekä mielenterveyden ongelmiin on kiinnitetty lisääntyvästi huomiota, ja hoidon tarve on kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on lisäksi todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voivat ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista.

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina (verkkotallenteet, aikataulutetut oppimistehtävät ja -verkkokeskustelut, verkkotentit).

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op -opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:
Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op 
Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op
Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op 
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op 

Opintokokonaisuuden hinta on 415 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

13.09.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 5.9.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).