Laskentatoimen perusteet 6 op (UEF)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Vaihtoehtoiset tenttipäivät ti 3.10.2023 12-14, ti 12.12.2023 18-20, ti 5.3.2024 12-14, ti 2.5.2024 18-20 (Moodle-tentti)

Kirjanpidon peruskäsitteet ja peruskirjaukset, arvonlisäveron perusteet, siirtyvät erät, tilinpäätöksen rakenne, tilinpäätösinformaatio, kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet

Osaat

• selittää laskentatoimen keskeiset käsitteet

• kuvata laskentatoimen roolin organisaation ja yhteiskunnan toiminnassa

• tunnistaa arvonlisäverotuksen ja tilinpäätöksen keskeiset sisällöt

• tuottaa kirjanpidon ja yksinkertaisen tilinpäätöksen

• arvioida yrityksen menestymistä tilinpäätöstietojen avulla

• soveltaa kustannuslaskentaa ja budjetointia päätöksenteon apuna

Geneeriset taidot: Excel-harjoitustyö kehittää opiskelijan digitaalisia taitoja. Luentokurssilla työstetty ryhmätyö kehittää ryhmätyöskentelytaitoja.

Oppimistehtävät ja verkkotentti. Itsenäinen työskentely 162 t

Arvosteluperusteet:

Oppimistehtävät ja tentti 0-5.

Riikka Holopainen

Oppimateriaalit:

Jormakka et al. (2021) Laskentatoimi. Edita. (uusi painos). Kirja saatavana myös e-kirjana

 

105 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 54 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).