Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opiskelija

  • hallitsee koulutuspolitiikan historiallisen kehityksen eri vaiheet
  • tunnistaa tasa-arvon problematiikkaa suomalaisessa koulutuspolitiikassa
  • tuntee taloudellisten tekijöiden merkityksen politiikan muotoutumisessa
  • tietää globalisaation merkityksen kansalliselle koulutuspolitiikalle

Suomalainen koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä erityisesti historian näkökulmasta.

Suoritustapa: Opintojakso suoritetaan

1) virtuaalinen opintopiiri, työympäristönä opintojakson uef:n moodle, (englanninkielinen opetus integroitu yliopiston perusopetukseen))

2) kirjallisuustentti avoimen yliopiston tenttipäivinä tai sähköisenä tenttinä (suomenkielinen)

Opintojakson hinta on 80 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).