Koulutuksen sosiaalipsykologia 5 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Koulutuksen sosiaalipsykologia 5 op (UEF) opintojakson tarkemmat tiedot löydät täältä!

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Psykologian aineopinnot 25 op (UEF)

Opiskelija osaa tulkita koulutusta ja koulun toimintaa sosiaalipsykologisista näkökulmista, etenkin sosiaalisten representaatioiden ja diskursiiviseen psykologiaan pohjautuen. Hän osaa erotella koulutettavuuden sosiaalisten tulkintojen muotoutumista, sisältöjä, vaikutuksia ja muutosta koulutusjärjestelmän eri toimijoiden näkökulmista. Hän tunnistaa ja osaa analysoida koulutettavuuden tulkintojen kytkentöjä sosiaalisiin eroihin (kuten sukupuoleen ja luokkaan) ja yhteiskunnalliseen kontekstiin, kuten koulutuspolitiikan muutoksiin.

Opintojaksolla käsitellään koulun ja koulutuksen sosiaalipsykologian kysymyksiä, erityisesti koulutettavuuden tulkintoja ja niiden muutosta.    

Oppimistehtävä yksilötyönä.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).