Koulutuksen sosiaalipsykologia 5 op

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Luentotallenteilla ja kirjallisuudessa käsitellään koulun ja koulutuksen sosiaalipsykologian kysymyksiä, erityisesti koulutettavuuden tulkintoja ja niiden muutosta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkita koulutusta ja koulun toimintaa sosiaalipsykologisista näkökulmista, etenkin sosiaalisten representaatioiden viitekehykseen pohjautuen, erotella koulutettavuuden sosiaalisten tulkintojen muotoutumista, sisältöjä, vaikutuksia ja muutosta koulutusjärjestelmän eri toimijoiden näkökulmista sekä tunnistaa ja analysoida koulutettavuuden tulkintojen kytkentöjä yhteiskunnalliseen kontekstiin, kuten koulutuspolitiikan muutoksiin.

Ajasta ja paikasta riippumattomia verkkoluentoja, kirjallisuus ja oppimistehtävä; Itsenäistä työskentelyä yhteensä 135 t.

Oppimistehtävä arvioidaan asteikolla 0-5.

Edellytykset:
Psykologian perusopinnot vähintään arvosanalla 3/5 (hyvät tiedot)
Suositellaan suoritettavaksi Sosiaalinen ihminen –opintojakson jälkeen.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).