Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

07.02.2022 00:00 - 30.04.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 

  • tunnistaa ja kuvata kouluyhteisön työhyvinvointia ja siihen liittyviä tekijöitä yksilö- ja kouluyhteisötasolla 
  • kartoittaa henkilöstön työhyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyviä tekijöitä 
  • soveltaa ja arvioida työhyvinvoinnin toimintatapoja, -menetelmiä, -malleja ja prosesseja koulun henkilöstön terveyttä edistävässä toiminnassa 
  • osaa laatia koulun henkilöstön työhyvinvointia ja terveyttä edistävän suunnitelman

Työhyvinvointi käsitteenä ja siihen liittyvät tekijät, yhteisöllisyys/sosiaalinen pääoma kouluyhteisössä, työhyvinvoinnin edistämisen toimintatavat, -menetelmät, -mallit ja prosessit, koulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen suunnitelman laatiminen. 

Videoluennot, omatoiminen työskentely verkko-oppimisympäristössä oppimistehtävien mukaisesti; lopputuotoksena koulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen suunnitelman laatiminen, toisten opiskelijoiden oppimistehtävien vertaisarviointi. 

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

28.01.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 28.1.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).