Koulukoutsi - lasten ja nuorten psyykkinen valmennus (15 op)

29.04.2024 09:00 - 26.11.2024 16:00

Koulutuspäivät:

 • maanantai 29.4.2024 (lähiopetus)
 • tiistai ja keskiviikko 4.-5.6.2024 (lähiopetus)
 • maanantai 19.8.2024 (lähiopetus)
 • maanantai 9.9.2024 (etäopetus)
 • maanantai 7.10.2024 (etäopetus)
 • maanantai ja tiistai 25.-26.11.2024 (lähiopetus)

Koulutuspäivien kesto on klo 9.00–16.00.

Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli ja verkko-opetus

Koulutus sisältää kahdeksan opetuspäivää, joista kuusi on koulutuspäiviä ja kaksi työnohjauksellisia teemapäiviä.

Lasten ja nuorten psyykkisen tuen tarpeet on tiedostettu. Varhaisen tuen malleja tarvitaan eri ammattiryhmissä.

Voimavarakeskeisellä asiakaslähtöisellä ja valmentavalla työotteella on mahdollista auttaa lasta ja nuorta, hänen huoltajiaan ja yhteistyötahojaan haastavissa tilanteissa. Voimavarakeskeiset ja valmentavat työtavat auttavat kohtaamaan asiakkaan arvostavasti ja terapeuttisesti. Ne lisäävät asiakkaan psyykkistä hyvinvointia ja vahvistaa mielenterveyttä kokonaisvaltaisesti tukevia toimintamalleja.

Koulutuksessa opit hyödyntämään konkreettisia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä lyhytterapeuttisia työvälineitä työskennellessäsi lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa ja verkostojensa kanssa. Voimavara- ja ratkaisukeskeiset lyhytterapeuttiset menetelmät soveltuvat vuorovaikutustyön ammattilaisten hyödynnettäviksi mm. ohjaustyön konteksteissa.

Koulukoutsi – lasten ja nuorten psyykkinen valmennus -koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä.

Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten ja/tai heidän huoltajien kanssa työskenteleville henkilöstölle Koulutus soveltuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille: opettajille, erityisopettajille, opinto-ohjaajille, varhaiskasvattajille, koulunkäynnin ohjaajille, kouluvalmentajille ja -koutseille, sairaanhoitajille, sosiaalityöntekijöille, perhetyöntekijöille, lähihoitajille, toimintaterapeuteille, nuorisotyöntekijöille ja perhekotien työntekijöille.

Miksi ratkaisu- ja voimavarakeskeinen dialoginen työote on toimiva?

Ratkaisukeskeisen ja voimavarakeskeinen valmentava työote yksilöiden ja ryhmien ohjaamisen tukena

Single Session -tapaamisen rakenne

Lasten ja nuorten mielenterveyden erityiskysymyksiä ja niihin soveltuvia ratkaisukeskeisiä ja voimavarakeskeisiä lyhytterapeuttisia toimintamalleja:

 • Syömishäiriöt            
 • Itsetuhoisuus
 • Viiltely
 • Ahdistuneisuus
 • Some ja seksuaalisuus
 • Pakko-oireet ja pelot
 • Koulustressi- ja uupumus

Ratkaisukeskeisiä ja voimavarakeskeisiä sovelluksia lasten ja nuorten ongelmien avuksi:

 • Dialogisuuden sisältö ja merkitys työsuhteen luomisessa
 • Seikkailuterapian näkökulma, kehollisuus ja kokemuksellisuus
 • Muksuoppi, vastuunportaat, Häppi-äppi
 • Vaikean elämänkokemuksen voimavarakeskeinen työstäminen ja selviytymisen vahvistaminen
 • Verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa työskenteleminen

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa hyödyntää ohjauksen kontekstissa ratkaisukeskeistä ja voimavarakeskeistä valmentavaa työotetta ja lyhytterapeuttisia toimintamalleja yksittäisen oppilaan, oppilasryhmän, yhteistyötahon ja / tai huoltajien kanssa.

 Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • kertoa ja perustella ratkaisu- ja voimavarakeskeisen dialogisen työotteet hyödyt ohjauksen kontekstissa.
 • soveltaa ratkaisukeskeistä ja voimavarakeskeistä valmentavaa työotetta yksilöiden ja ryhmien ohjaamisen tukena.
 • kertoa keskeisiä piirteitä lasten ja nuorten mielenterveyden erityiskysymyksistä.
 • käyttää lasten ja nuorten mielenterveyden erityiskysymyksiin soveltuvia ratkaisukeskeisiä ja voimavarakeskeisiä lyhytterapeuttisia toimintamalleja

Koulutus sisältää kuusi koulutuspäivää ja kaksi työohjauksellista teemapäivää (5 op), joiden välillä osallistujat soveltavat omaan työhön liittyen koulutuksessa opittuja menetelmiä reflektoiden yhteiselle oppimisalustalle (4 op). Teoreettisen osion lisäksi lähipäivissä harjoitellaan ja kokeillaan omakohtaisesti kokemuksellisen oppimismetodin avulla erilaisia lyhytterapeuttisia harjoitteita (3 op).

Opiskelija valmistautuu koulutukseen ennakkolukemiston ja (3 op) avulla:

 • John Murphy: Ratkaisukeskeinen oppilashuoltotyö, 2016. tai
 • Harvey Ratner & Denise Yusuf: Lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta, 2020.

Koulutus arvioidaan hyväksytty- / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Arviointia tehdään erilaisten oppimistehtävien ja harjoitusten kautta. Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

 • Opiskelija osaa käyttää ohjauksen kontekstissa mielenterveyteen liittyviä keskeisiä käsitteitä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti.
 • Opiskelija osaa käyttää ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen työotteeseen ja lyhytterapeuttisiin toimintamalleihin liittyviä käsitteitä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti.
 • Opiskelija osaa soveltaa opittuja tietoja ohjauksen kontekstissa.
 • Opiskelija osaa käyttää ratkaisukeskeistä ja lyhytterapeuttisista työotetta ohjauskontekstissa.
 • Opiskelija osaa käyttää dialogisuutta ohjauksessa.
 • Opiskelija osaa hyödyntää palautetietoa oman osaamisensa kehittämisessä.

Opiskelijan hyväksytty-arviointi ja opintosuoritus voidaan viedä Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Annukka Jäske (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET; Kela, Valvira)

Miia Miskeljin (SH), kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, coach, tulevaisuuden johtaja (YAMK)

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

1895 €.

07.04.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 7.4.2024 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).