Konfliktien ja ristiriitojen sovittelu työyhteisössä – esimiehen sovittelutaidot. VERKKOKOULUTUS

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia , Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus , Markkinointi, talous ja yrittäjyys , Kulttuuri ja hyvinvointi , Juridiikka

05.05.2021 09:00 - 16:00

Verkkokoulutus

Sovittelu on toimiva työkalu esimiehen arkeen. Esimiehen sovittelutaidoista hyötyy koko työyhteisö.

Opi puuttumaan ja ottamaan puheeksi! Hoitamattomat konfliktit ja ristiriidat laajenevat ja syvenevät pitkittyessään, jolloin ne vaikuttavat negatiivisesti työntekemiseen, työilmapiiriin ja työhyvinvointiin.

Tässä koulutuksessa opit, kuinka haasteellisia tilanteita kohdataan avoimesti ja miten ristiriitoja käsitellään työyhteisössä!

Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin esimiehet ja johtajat, työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet sekä kaikki oman työyhteisön hyvinvoinnista kiinnostuneet.

Sovitteluosaamisesta on hyötyä koko työyhteisölle. Sovittelu on toimiva työkalu esimiehelle, jonka vastuulla on ristiriitoihin ja konflikteihin puuttuminen. Sovittelu on tieteellisesti tutkittu ja tehokas menetelmä työpaikan ristiriitatilanteiden käsittelyyn.

Sovittelutaidoilla ennakoit ristiriitatilanteita, synnytät luottamusta ja luot myönteistä ja ratkaisukeskeistä ilmapiiriä työpaikalle.

Tässä koulutuksesta saat käytännön työkaluja sovitteluun ja opit sovittelevan toimintamallin hyödyntämistä työpaikan konflikti- ja ristiriitatilanteissa.

Koulutuksen tavoitteena on, että:

 • saat valmiuksia toimia rakentavasti työyhteisön haasteellisissa tilanteissa
 • opit ennaltaehkäisemään ristiriita- ja konfliktitilanteita
 • opit puheeksi ottamista ja saat keinoja puuttua työyhteisön ristiriita- ja konfliktitilanteisiin
 • muodostat käsityksen, miten sovitteluprosessia hyödynnetään esimiehen työkaluna

 • Mistä konfliktit syntyvät?
 • Miksi konflikteihin kannattaa puuttua?
 • Konfliktien käsittelyn haasteet
 • Vastuullinen ja vastuuton työkäyttäytyminen
 • Puheeksi ottaminen, rakentava vuorovaikutus ja sovitteleva toimintatapa
 • Sovittelu työyhteisön konfliktien ratkaisukeinona
 • Sovittelun hyödyt
 • Sovitteluprosessi esimiehen / johdon työkaluna

Työyhteisösovittelun erityisosaaja, työnohjaaja STOry, KM, AmO Tuula Kämäräinen, Human Datum.

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

195 € sisältää opetuksen, sähköisen koulutusmateriaalin ja osallistumistodistuksen.

22.04.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 22.4.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koko maksun.