Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op (UEF)

01.08.2024 00:00 - 30.07.2025 00:00

Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilanteiden kulkuun. Lisäksi perehdytään hybridikokouksen vaatimuksiin, opetellaan kokous- ja neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kuten perusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipiteen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään
  • On perillä siitä, millainen toiminta vaikuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä
  • Hallitsee kokoustekniikan ja kykenee itse toimimaan kaiken tyyppisissä tehtävissä sekä kokous- että neuvottelutilanteissa
  • Tietää, mitkä asiat on otettava huomioon kokoukseen ja neuvotteluun valmistauduttaessa
  • Osaa toimia ryhmän jäsenenä erityyppisten neuvottelukumppanien kanssa
  • Tuntee hybridikokouksen etiketin ja osaa soveltaa taitojaan tekniseltä toteutukseltaan vaihteleviin tilanteisiin

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu ja kirjallinen oppimistehtävä.

Verkko-opinnot. Oppimistehtävä on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan (1.8.2024-31.7.2025).

85 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 36 €.

03.11.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).