Kognitiiviset prosessit 5 op (UEF)

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojaksolla käsitellään muistiprosesseja (unohtaminen, prospektiivinen ja implisiittinen muisti, todistajanlausuntopsykologia), kielen ymmärtämistä ja tuottamista, käsitteiden muodostamista, ajatteluprosesseja, emootioiden vaikutusta kognitioihin ja tietoisuuden toimintaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa kokonaiskuvaa ihmisestä tiedon vastaanottajana, käsittelijänä ja käyttäjänä, tunnistaa muistin toiminnan rajoituksia ja tunteiden vaikutuksia tiedonkäsittelyyn, tuntee käsitteellistä ajattelua ja tunnistaa ajatusvinoumia sekä ymmärtää puheen tuottamisen ja tekstin ymmärtämisen mekanismeja ja tuntee tietoisuuden toimintaa.

Ajasta ja paikasta riippumattomia verkkoluentoja, niihin liittyvät välitehtävät ja oppimispäiväkirja; Itsenäistä työskentelyä yhteensä 135 t.

Edellytykset:
Psykologian perusopinnot vähintään arvosanalla 3/5 (hyvät tiedot)

 

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).