Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Opintojaksolla perehdytään kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteisiin. Tutustumisen kohteina ovat mm. kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimuskohteet, peruskäsitteistö ja tutkimusmenetelmät. Huomion kohteina olevia teemoja ovat myös mm. havaitsemisen, tarkkavaisuuden ja muistin kognitiiviset ja hermostolliset mekanismit sekä hermoston toiminnan perusteet, hermoston kehitys, rakenteet ja muotoutuvuus.

Opintojakso muodostuu kahdesta osasuorituksesta, joissa teemoina ovat kognitiivinen psykologia (2 op) ja neuropsykologia (3 op). Opintojakson voi suorittaa joko oppimistehtävin tai kirjatenttinä.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).