Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija mielenterveyden keskeisiin lähestymistapoihin ja peruskäsitteisiin. Opintojaksossa perehdytään keskeisimpiin mielenterveyden häiriöihin, niiden esiintymiseen sekä mielenterveyden häiriöiden erilaisiin selitysmalleihin ja luokitusjärjestelmiin. Opintojakso tutustuttaa opiskelijan myös keskeisimpiin terveyden ja mielenterveyden alan interventioihin.

Opintojakso suoritetaan kahdella oppimistehtävällä tai verkkotentillä (2 op ja 3 op).

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).