Kirjoita selkeitä ja ymmärrettäviä tekstejä – näin huomioit asiakkaan kirjallisessa viestinnässä. VERKKOKOULUTUS

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia , Markkinointi, talous ja yrittäjyys , Ilmoittaudu nyt , Kielet ja viestintä

23.02.2021 09:00 - 16:00

23.2.2021 kello 9.00–16.00

Verkkokoulutus toteutetaan Adobe Connectin kautta.

Koulutuksessa opit rakentamaan tekstejä, jotka palvelevat lukijaa mahdollisimman hyvin. Perehdyt mistä tekstin selkeys ja ymmärrettävyys syntyvät.

Koulutus on käytännönläheinen ja saat runsaasti esimerkkejä, ja lisäksi pääset muokkaamaan omaa tekstiäsi lukijalähtöisemmäksi. Koulutus täydentää osaamistasi kirjoittaa selkeitä ja saavutettavia tekstejä.

Koulutus soveltuu kaikille, jotka kirjoittavat työssään erilaisia tekstejä.

Koulutuksesta hyötyvät erityisesti valtion, kuntien, kuntayhtymien ja julkista rahoitusta saavien kolmannen sektorin työntekijät, joka tuottavat ja kirjoittavat tekstejä ja dokumentteja verkkosivuille ja julkisiin tietojärjestelmiin. 

Koulutuksesta saat itsellesi kirjoittajana käytännöllisiä työkaluja ja helposti sovellettavia malleja selkeiden ja ymmärrettävien tekstien kirjoittamiseen.

Koulutuksen jälkeen osaat:

 • arvioida ja selittää millainen merkitys lukijalähtöisellä kirjoittamisella on asiakaskokemukseen, oman sanoman perillemenoon ja omaan työkuormitukseen
 • kertoa kenelle kirjoitat tekstejä ja mitä lukijat teksteiltä odottavat
 • välttää kapulakieltä ja pitkiä virkkeitä, sillä ne eivät edistä omaa eivätkä organisaation asiaa
 • etsiä tekstistä ydinviestin, nostaa sen kärkeen ja sanoa sen suoraan
 • nimetä, mitkä ovat yleisimmät selkeyteen ja ymmärrettävyyteen liittyvät ongelmat omissa teksteissäsi

Työpajassa rakennetaan lukijapersoona ja käydään tosielämän tekstiesimerkkien avulla läpi millaiset tekstin piirteet helpottavat ja hankaloittavat luettavaksi tarkoitetun viestin ymmärrettävyyttä.

Luento-osuuksien ja harjoitusten avulla opit keinoja, joilla saat teksteistä saavutettavia. Koulutuksessa kerrataan, millaisia vaatimuksia saavutettavuusdirektiivi asettaa julkisten organisaatioiden ja julkista rahoitusta saavien organisaatioiden tekstien ymmärrettävyydelle ja selkeydelle.

Lisäksi työpajassa varataan aikaa omien tekstien työstämiseen. Osallistujat voivat ottaa mukaan valmiin tekstin ja muokata sitä selkeämmäksi ja ymmärrettävämmäksi.

Keskeiset teemat:

 • Millaisia ovat lukijalähtöiset ja kirjoittajalähtöiset tekstit? Millaisia ongelmia ja haasteita lukijan unohtaminen aiheuttaa?
 • Asiakastiedotteista ja -materiaaleista selkeitä ja ymmärrettäviä. Miten asiakas huomioidaan kirjallisessa viestinnässä?
 • Omien mallilukijoiden rakentaminen ja kirjoittamisen tavoitteen kirkastaminen: kenelle kirjoitan?
 • Mikä on ydinviesti ja miten se löytyy? Miten ydinviestin kirkastaminen auttaa tekstin rakentamisessa?
 • Selkeä ja ymmärrettävä kieli.
 • Miten rakennetaan tehokas tiedote ja ymmärrettävät ohjeet?

Kouluttaja, toimittaja, toimitusjohtaja, YTM Sanna Sevänen, Kide Consulting Oy

Sanna Sevänen on kouluttanut satoja bloggaajia perustamassaan yrityksessä, Kidekoulussa. Hän on innostava ja kannustava kouluttaja, joka uskoo, että kuka tahansa voi oppia kirjoittamaan hyviä tekstejä. Sannan tavoitteena on tehdä kirjoittamisesta helpompaa ja ohjata sujuvampaan kirjoittamisen prosessiin.

Toimittajana Sanna on kirjoittanut lähes 20 vuotta erilaisiin sanoma-, aikakaus- ja yritysjulkaisuihin sekä tutustunut yritysviestintään monelta kannalta.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

195 € sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin sähköisenä.

22.02.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 9.2.2021 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 9.2.2021 jälkeen perimme koulutuksen koko hinnan.