Kirjallinen viestintä 5 op (UEF)

Kielet, informaatio ja viestintä, yksittäiset jaksot

03.09.2022 00:00 - 14.02.2023 00:00

La 3.9.2022, klo 10.15-15.30 (lähiopetus, jota edeltää Kulttuurintuntemus-jakson osuus klo 8.30-10), FM Riikka Halonen
Pe 4.11.2022, klo 17-20.15 (webinaari), FM Riikka Halonen
Pe 13.1.2023, klo 17-20.15 (lähiopetus), FM Riikka Halonen
La 14.1.2023, klo 10.45-14.15 (lähiopetus, jota edeltää Kulttuurintuntemus-jakson koe klo 8.30-10.30), FM Riikka Halonen
Ti 14.2.2023, klo 17-20.15 (webinaari), FM Riikka Halonen

Opintojakso kuuluu Ruotsin kieli perusopinnot 30 op (UEF) opintokokonaisuuteen.

Lisätiedot opintokokonaisuudesta tästä linkistä. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
•    osaa tuottaa erityylisiä tekstejä ruotsin kielellä 
•    osaa kääntää ja tulkita helpohkoja tekstejä suomesta ruotsin kielelle, painottaen ruotsin kielen rakenteita ja sanaston vahvistamista ja ruotsista suomen kielelle
•    osaa kielelliset keinot selkeän, sidosteisen tekstin laatimiseksi 
•    on harjoitellut muokkaamaan ja korjaamaan osaa muokata ja korjata omia tekstejään ja toisten tekstejä ja sekä osaa perustella omia ratkaisujaan 
•    tuntee kirjoittamiseen liittyviä sääntöjä ja normeja ja osaa etsiä tietoa erilaisista kirjoitusoppaista 
•    tuntee asiakirjoittamisen
 

Opintojaksolla tehdään kirjallisia harjoituksia. Jokainen opiskelija kirjoittaa ja kääntää kurssilla erityylisiä tekstejä ja harjoittelee korjaamaan ja kommentoimaan omia ja toisten tekstejä. Opiskelija käyttää erilaisia sanakirjoja ja tutustuu lähdeviittaustekniikkaan sekä kiinnittää teksteissään huomiota oikeinkirjoitukseen, kielioppiin, jäsentelyyn, välimerkkien käyttöön ja lyhenteisiin. 

Luentoja ja harjoituksia n. 24 t, johon aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) ja itsenäinen työskentely 111 t. 
Opiskelija työstää kurssilla kirjoittamistaan teksteistä portfolion. 

Arvosteluperusteet: 
Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, jatkuva arviointi ja portfolion arviointi. 
 

FM Riikka Halonen

Oppimateriaali:

Blomström V. & Wennerberg J. (2015) Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur 
Språkrådets Svenska skrivregler (2008 tai uudempi). 
 

Kuuluu opintokokonaisuuden maksuun.

14.11.2021 mennessä