Haluatko kauppatieteilijäksi 2 op (JY)

Markkinointi, talous ja yrittäjyys, avoin

01.08.2020 00:00 - 31.12.2020 00:00

Verkkokurssi, joka suoritetaan itsenäisesti oppimistehtävillä Moodle-oppimisympäristössä opinto-oikeusajan puitteissa.

Tutortapaamiset syyslukukaudella 2020, tarkemmat ajankohdat vahvistetaan elokuussa.

Kiinnostavatko kauppatieteet? Tule mukaan johdantokurssille, jonka myötä tutustut kauppatieteiden oppiaineisiin sekä opiskeluun yliopistossa!

Kurssin aikana tutustutaan kuuteen kauppatieteisiin kuuluvaan oppiaineeseen, jotka ovat johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, viestinnän johtaminen, yrittäjyys ja taloustiede.

Opintojakso (laajuus 2 op) on suunnattu erityisesti kauppatieteellisistä opinnoista kiinnostuneille, jotka haluavat pohtia omaa kiinnostustaan opiskeluun.

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää kauppatieteiden merkityksen yhteiskunnassa
 • tunnistaa kauppatieteiden ilmiöiden yhteyden arkipäivän elämään
 • osaa eritellä johtamisen ja johtajuuden keskeisiä käsitteitä
 • osaa määritellä laskentatoimen keskeiset käsitteet
 • osaa nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteistön, markkinoinnin tehtävät, tavoitteet ja keskeiset osa-alueet
 • ymmärtää mitä tarkoitetaan taloustieteen peruskäsitteillä (kuten hinnat, työttömyys ja inflaatio) ja osaa kertoa näiden käsitteiden vaikutuksista yksilön ja koko talouden näkökulmasta
 • ymmärtää viestinnän johtamisen merkityksen organisaatioiden toiminnassa
 • ymmärtää, millaisena yrittäjyys näyttäytyy yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta käsin
 • osaa arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan kauppatieteiden opiskeluun

Kurssi toimii johdantokurssina kauppatieteiden opiskelusta. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet Kauppakorkeakoulun oppiaineiden opetuksen seuraamiseen.

 • Johtamisen ja organisaatioiden peruskäsitteet
 • Laskentatoimen keskeiset osa-alueet
 • Markkinoinnin ydinkäsitteistö sekä tehtäväkenttä
 • Taloustieteen perusteet yksilön ja kokonaistalouden näkökulmasta
 • Viestinnän johtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet
 • Yrittäjyys yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta

Verkkokurssi, joka suoritetaan itsenäisesti oppimistehtävillä Moodle-oppimisympäristössä.

Verkkokurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö. Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Voit ottaa tunnuksen käyttöösi salasana.jyu.fi -osoitteessa aikaisintaan kahden päivän kuluttua ilmoittautumisestasi. Tarvitsemasi kurssiavaimen saat sähköpostitse opetusryhmän aloituspäivänä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmottautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Opintojaksolla tuutorointia - aloitustapaaminen sekä jakson aikaisia tapaamisia.

YTT Piritta Parkkari

Edeltävät opinnot: Ei vaatimuksia

Kirjallisuus: Oppimisympäristössä oleva materiaali (esim. luentovideot, tieteelliset artikkelit)

Arviointi: Hyväksytty / Hylätty

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi

Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla rekisteröitymis- ja aloitusohjeet. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä.

Lisätietoja koulutuksesta antaa koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, p. 044 710 4240 tai tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Opintomaksu 85 €

16.08.2020 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko maksun.