Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka I, 5 op (HY)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

06.03.2023 00:00 - 23.04.2023 00:00

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op (HY).

Opintojaksossa käsitellään

• esi- ja alkuopetusikäisen lapsen eettisyyteen ja katsomuksellisuuteen liittyvää kasvua ja oppimista.

• esiopetuksen katsomuskasvatuksen sekä alkuopetuksen uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon tiedon- ja taidonalan sovelluksia.

• ilmaisun monia muotoja ja ja niihin perustuvan toiminnan pedagogista suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
• esi- ja alkuopetuksen taidonalan sovelluksia kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja musiikin keinoin.
• esi- ja alkuopetusikäisten lastenkulttuurin ja ilmaisun eri muotoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää katsomuskasvatuksen ja -opetuksen merkityksen ja sen eri ulottuvuudet osana laadukasta esi- ja alkuopetusta.
• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnallisia, elämyksellisiä ja eheyttäviä katsomusopetuksen työtapoja.
• ymmärtää esi- ja alkuopetuksen taide- ja taitokasvatuksen merkityksen ja mahdollisuudet lasten kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvinvoinnin
tukemisessa sekä oppimisen ja osaamisen edistämisessä
• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuvataiteellisia, käsitöiden, liikunnan, musiikillisen sekä suullisen ja kehollisen ilmaisun työtapoja.

Katsomus- sekä taito- ja taide-aineen verkko-opetus

Taito-taide, Sara Sintonen:
Luennot: ti 7.3. klo 16.30-19.45 ja ke 8.3. klo 16.30-19.45

Katsomus, Arto Kallioniemi:
la 18.3. klo 9-15, pe 31.3. klo 16.30-20 ja la 1.4. klo 9-15
 

Taito- ja taideaineiden ryhmäopetus verkossa:

ke 22.3. klo 16.30-19.45 ja ke 5.4. klo 16.30-19.45
 

Luennot välitetään reaaliaikaisesti Zoomissa. Luentojen osoitteet ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Luentoja ei tallenneta. Opinnoissa on 90 % läsnäolovelvollisuus.

Professori Arto Kallioniemi (katsomus) ja dosentti Sara Sintonen (taito-taide)
 

Pakollinen kirjallisuus:

    Ubani, M., Poulter, S. & Kallioniemi, A. (2015) Uskonto lapsuuden kulttuureissa. Helsinki: Lasten keskus. (Sivut 95–126).
    Haapsalo, T., Petäjä, H., Vuorelma-Glad, P. Sanden, M., Pulkkinen, M. & Tahvanainen, I. (2017). Varhaiskasvatus katsomusten keskellä. Helsinki: Lasten Keskus. (Sivut 177–203).
    Iivonen, P. & Paulanto, V. (2017). Uudistuva uskonnonopetus. Helsinki: Kirjapaja. (Sivut 49–66, 156–172).
    Opetushallitus, 2018. Ohje perusopetuksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon sekä esiopetuksen katsomuskasvatuksen järjestämisestä sekä uskonnollisista tilaisuuksista esi- ja perusopetuksessa. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/189009_ohje_perusopetuksen_uskonnon_ja_elamankatsomustiedon_seka_esiopetuksen_katso_0.pdf
    Opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit sekä muu luettava kirjallisuus.

Suositeltava edeltävä opintojakso: Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op

160 € sis. Helsingin avoimen yliopiston rekisteröitymismaksun

20.02.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 20.2.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu myöhemmin perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).