Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY)

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op 22-23

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Kasvatustieteen perusopinnoista järjestetään yhteinen verkkovälitteinen aloitusinfo syyskuussa, johon voit osallistua omalta koneeltasi käsin! Tarkempi ajankohta infolle sekä infoon ilmoittautumisohjeet julkaistaan elokuun alussa. Aloitusinfossa tutustutaan mm. siihen, mistä kasvatustieteen perusopinnot muodostuvat, mitä ne sisältävät sekä avataan opiskelu- ja suoritustapoja sekä avoimen yliopiston opintokäytänteitä ja sähköisiä opintojärjestelmiä. Mukana infossa myös opintojen ryhmänohjaaja.

Kasvatustieteen perusopintojen avulla opit hahmottamaan pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista sekä tunnistamaan kokemuksia, käsityksiä, tunteita ja toimintatapoja vuorovaikutuksessa. Samalla opit tarkastelemaan asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla ja saat osaamista jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti.

Kasvatustieteen opiskelu sopii jokaiselle, joka on kiinnostunut kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tarkastelusta tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Opintojen teemat kattavat seuraavat osa-alueet: oppiminen ja ohjaus, kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osaaminen ja asiantuntijuus, tieteellinen ajattelu ja tieto sekä vuorovaikutus ja yhteistyö.

Toteutus:

Mikkelin kesäyliopistossa Kasvatustieteen perusopinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla. Tavoitteena on hyödyntää ryhmänohjauksen tukea ja kehittää sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden akateemisia valmiuksia. Useissa opintojaksoissa on tarjolla lisäksi asiantuntijaluentoja verkkotallenteina, joita voidaan hyödyntää ryhmänohjauksessa. Ryhmänohjauksen tuntimäärä vaihtelee opintojaksoittain (n. 4-8 t/jakso). Ryhmänohjaus järjestetään Mikkelin kesäyliopistossa arki-iltaisin (tarvittaessa myös lauantaisin). Osa ryhmänohjaustapaamisista on pakollisia ja kuuluu osana kasvatustieteen opintojen suorittamiseen.  

Opintojaksot etenevät syyslukukaudella 2022 Oppiminen ja ohjaus (osat 1 ja 2) kautta Osaaminen ja asiantuntijuus -jakson ryhmätapaamisiin. Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (osat 1 ja 2) sekä jaksot Tieteellinen tieto ja ajattelu ja Vuorovaikutus ja yhteistyö suoritetaan kevätlukukaudella 2023. Jaksoihin liittyy ryhmätapaamisten lisäksi joko oppimistehtäviä, ryhmäsuorituksia, verkkokursseja tai tenttejä. Jokaisella jaksolla on annettu oma suoritustapa, joka on jokin edellä luetelluista tavoista.


HUOM! Alla olevat tiedot on julkaistu ennakkotietona, muutokset mahdollisia. Ensi lukuvuoden 22-23 ryhmätapaamisten aikataulut sekä tenttien ja verkkokurssien ajankohdat julkaistaan kesän aikana.

Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:
KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op), syksy -22 
KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op), syksy -22
KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op), kevät -23
KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op), kevät -23
KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op), syksy -22
KTKP040 Tieteellinen tieto ja ajattelu (5 op), kevät -23
KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op), kevät 23

 

465 €