Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (varhaiskasvatus) 25 op (UEF)

Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (varhaiskasvatus)

01.08.2021 00:00 - 30.06.2022 00:00

Opintokokonaisuuden tarkemmat tiedot löydät Opintopolusta tästä linkistä. 

Kun suunnitelmissasi on varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinto, aloita opinnot syksyllä työn ohessa!
Varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittävän opiskelun voit aloittaa avoimen yliopiston varhaiskasvatuksen perusopinnoilla Mikkelin kesäyliopistossa.

Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (varhaiskasvatus) soveltuvat erityisesti varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen hakeville, päivähoidon ja pienten lasten toiminnan ohjauksessa toimiville ammatillisen osaamisen täydentämiseksi ja kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Varhaiskasvatukseen suuntautunut kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus tuo mahdollisuuden hakeutua varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen väylän kautta, opinnot eivät sellaisenaan tuota varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta aiemman päivähoitoalan tms. tutkinnon lisäksi.

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksoittain määriteltyjä erilaisia suoritustapoja: verkkotyöskentelyä, opintopiirejä, oppimistehtäviä, kirjallisuus/luentotenttejä. Opintojaksot on aikataulutettu ja sisältävät vähäistä lähiopetukseen osallistumista.

Opiskelija ymmärtää kasvatustieteiden muodostamaa kokonaisuutta monitieteisenä tieteenalana sekä tunnistaa joitakin sen keskeisimmistä sisältö- ja sovellusaloista ja toimintakonteksteista. Hänellä on alustava käsitys kasvatustieteiden tavoista käsitteellistää kasvun ja oppimisen ilmiöitä sekä niiden tutkimustavoista. Opiskelija on motivoitunut tieteenalansa opinnoista, osoittaa halua osaamisensa kehittämiseen ja on varmistumassa koulutusvalintansa osuvuudesta.

Opiskelijalla on valmius rakentaa tieteellistä, kestävää ja eettistä perustaa varhaiskasvatuksen kasvatustyölle. Hänellä on perustietoja ja perustaitoja hoidon, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, lasten kehityksen ja oppimisen, sosiaalistumisen, sivistymisen, henkistymisen sekä kestävän lapsuuden edistämiseksi. Hän osaa käyttää systeemistä pedagogista ajattelua ja ymmärtää sen kestävän ja kriittisen luonteen. Opiskelija ymmärtää, miten systeeminen pedagoginen ajattelu ja toiminta turvaavat ja kehittävät varhaiskasvatusta, esiopetusta ja koulumaailmaan siirtymistä.

Opintokokonaisuuden hinta on 415 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

25.08.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 25.8.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).