Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet (yhteinen osa) 2 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot , Opetus ja kasvatus, avoin

07.01.2022 00:00 - 03.03.2022 00:00

Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

Suorittaminen:
2310123y (2 op): opiskelija valitsee suoritustavan 1 tai 2:
Suoritustapa 1: Luennot 16 t (saatavissa myös tallenteina), yksilö- tai ryhmätentti (2-6 henkilöä) 3 t, omatoiminen työskentely 35 t.
Suoritustapa 2: Luennot 16 t (saatavissa myös tallenteina), oppimistehtävät yksilötyönä, omatoiminen työskentely 38 tuntia.

Yksilö- tai ryhmätentti/ oppimistehtävät: 0-5.

Luennot kerran vuodessa (kevätlukukausi, tammikuu)

Oppimistehtävien palautuspäiviä useita.

Opintojakson hinta on 45 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 18 €.

20.12.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 20.12.2021 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 20.12.2021 jälkeen perimme koko hinnan riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).