Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet (eriytyvä osa, varhaiskasvatus) 3 op

07.01.2022 00:00 - 31.05.2022 00:00

Opiskelija

  • tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä,
  • tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä,
  • osaa tunnistaa ja arvioida koulutukseen kytkeytyviä tuen tarpeiden ja tarjottujen tukiratkaisujen merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta,
  • ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuri- ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia,
  • tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset ja on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan.

Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

Suorittaminen:
2310123b (3 op): Yksilö- tai ryhmätehtävä.

Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta käydään läpi yhteisellä tapaamisella. Tapaamisessa annettu suoritusohjeitus on saatavissa kirjallisesti  tapaamisen jälkeen.
Yksilö- tai ryhmätehtävä pohjautuvat eriytyvän osan kirjallisuuteen ja erikseen ilmoitettavaan aineistoon.

Oppimateriaalit:

Leena Alanen & Kirsti Karila (2009). Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta.

ja

joko RoRy McDowall Clarc (2016). Childhood in society for the early years.

TAI Madeleine Leonard (2015). The sociology of children, Childhood and Generation.

sekä opintojakson alussa ilmoitettava aineisto.

Opintojakson hinta on 60 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

20.12.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 20.12.2021 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 20.12.2021 jälkeen perimme koko hinnan riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).