Kansanterveystieteen perusteet MOOC 3 op

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

15.09.2021 00:00 - 29.11.2021 00:00

Opiskelija osaa kuvata kansanterveystieteen kehityksen ja selittää peruskäsitteet ja toimintaympäristön. Opiskelija osaa tunnistaa keskeisimmät kansanterveysongelmat, niiden riskitekijät ja valita näihin sopivia ratkaisumahdollisuuksia.

Kansanterveystiede tieteenä, terveys-sairaus -käsitykset, keskeiset kansanterveysongelmat, terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy, terveydenhuollon rooli.

Verkko-opinnot, omatoiminen opiskelu, sis. oppimistehtävät. Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina. Opintojaksolla on aikataulutettua työskentelyä DigiCampus Moodlessa.  

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

05.09.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 5.9.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).