Kansanterveystiede, perusopinnot 25 op (UEF)

Kansanterveystiede, perusopinnot , Sosiaali ja terveys, avoin

01.08.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00

Kiinnostaako väestön terveyden kysymykset? Näissä opinnoissa pääset syventymään suomalaisen väestön terveyteen ja globaaliin terveyteen, epidemiologian ja biostatistiikan perusteisiin sekä terveyspalveluihin ja -lakeihin.

Opinnot tuovat kansanterveystieteen alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena. Opinnoissa perehdytään kansanterveystieteen eri osa-alueisiin, kuten suomalaisen väestön terveyteen ja globaaliin terveyteen, epidemiologian ja biostatistiikan perusteisiin sekä terveyspalveluihin ja -lakeihin.

Kansanterveystiede on oppiaine, joka tarkastelee väestön terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä väestön terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi ja parantamiseksi toteuttavia toimenpiteitä. Kansanterveystiede tutkii terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä käyttäen apunaan lääketieteen menetelmien lisäksi myös yhteiskuntatieteiden ja ravitsemustieteiden menetelmiä.

Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista (opintojen aikataulut tarkentuvat kesän aikana):

Pakolliset opintojaksot 13 op:

 • 4450347 Kansanterveystieteen perusteet 3 op (syksy 2021 tai kevät 2022)
 • 4450348 Johdatus epidemiologiaan ja biostatistiikkaan 4 op (syksy 2021 tai kevät 2022)
 • 4450349 Kansalliset ja globaalit terveysongelmat 3 op (syksy 2021 tai kevät 2022)
 • 4450350 Terveyspolitiikka, terveyspalvelut ja -lait 3 op (syksy 2021 tai kevät 2022)

Valinnaiset opintojaksot 12 op seuraavista opintojaksoista: (valittava vähintään kahdelta osa-alueelta)

Gerontologian perusopintojen opintojaksoja:

 • 4450353 Johdatus gerontologiaan 2 op (syksy 2021)
 • 4450355 Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op (kevät 2022)
 • 55134001 Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op (syksy 2021 tai kesä 2022)
 • 55134002 Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op (kevät 2022)

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi - perusopintojen opintojaksoja:

 • 4429551 Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op (syksy 2021)
 • 5513403 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op (syksy 2021)
 • Psykologian perusopintojen opintojaksoja:
 • 2240101 Kehityspsykologian perusteet 5 op (syksy 2021)
 • 2240106 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op (syksy 2021)

Terveyden edistämisen ja terveystiedon opintojaksoja:

 • 4310522 Terveyspedagogiikan perusteet 5 op (kevät 2022)
 • 4310523 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op (syksy 2021)
 • 4450344 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 4 op (kevät 2022)

Ravitsemustieteen opintojaksoja:

 • 4460746 Ruokakulttuuri 2 op (syksy 2021 tai kevät 2022)
 • 4460733 Ravitsemus ja liikunta 4 op (syksy 2021 tai kevät 2022)

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina.

Vahvistetaan myöhemmin.