Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op (JY)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

08.10.2021 00:00 - 30.11.2021 00:00

Verkkovälitteinen opetus (Zoom) pe-la 8.-9.10.2021, pe 16.30-19.00 ja la klo 9.30-14.00. Opettaja KTT Tommi Auvinen.  Moodle avoinna 8.10.-28.2.2022. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selittää johtamisen ja johtajuuden keskeiset perusteoriat ja käsitteet
 • tarkastella organisaatiokäyttäytymistä yksilön, ryhmän ja organisaation näkökulmista
 • arvioida johtamista ja johtajuutta eri toimintaympäristöissä
 • selittää strategisen johtamisen peruskäsitteet
 • arvioida vastuullisuutta, eettisiä kysymyksiä ja arvojen merkitystä johtamistyössä
 • arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan sekä valmiuksia johtamistyöhön. 

 • johtamisen ja johtajuuden peruskäsitteet
 • johtamisajattelu, johtajuus- ja organisaatioteoriat
 • strateginen johtaminen
 • organisaatiorakenteet
 • henkilöstöjohtaminen
 • arvot ja organisaatiokulttuuri
 • vastuullinen liiketoiminta ja eettinen johtaminen
 • johtamistyö
 • johtamisen ajankohtaisia teemoja

Suoritustapa luennot (verkkovälitteiset) ja oppimistehtävät.

Opintojakson hinta on 165 € (sis. Jyväskylän avoimen yliopiston järjestämismaksun ).

31.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 31.10.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).