Johtamis- ja organisaatioteoriat 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

30.08.2021 00:00 - 30.06.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tunnistaa ja osaa nimetä hallinto-, organisaatio- ja johtamistieteiden keskeiset koulukunnat, hahmottaa koulukuntien ajallisen kehittymisen, erottaa koulukuntien ilmentymisen nykypäivän organisaatioissa, tunnistaa alan klassikot ja niiden merkityksen tieteenalan kehitykselle.

Organisaatio- ja hallintotieteiden koulukunnat

verkko-opintojakso: verkkotentit, itsenäinen työskentely 135 t.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).