Johtaminen, perusopinnot 26-30 op (UEF)

Johtaminen, perusopinnot 26-30 op 22-23

01.08.2022 00:00 - 31.12.2023 00:00

Hyvä johtajuus ja esimiestyö? Kuinka kilpailukykyä parannetaan tai miten organisaatiomuutosta johdetaan? Mm. näitä kysymyksiä käsitellään Johtamisen perusopinnoissa. Opinnoissa paneudut erityisesti ihmisten johtamiseen ja organisaatioihin työyhteisönä.

Johtaminen, perusopinnot 26-30 op (UEF) tarkemmat tiedot löydät Opintopolku.fi - sivustolta

Opinnot soveltuvat kaikille johtamisesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Erityisesti opinnot soveltuvat eri organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtäviin tähtääville tai lisäopinnoiksi jo em. tehtävissä toimiville. 


Johtamisen opinnoissa perehdyt organisaatioihin, niiden johtamiseen ja johtajuuteen. Ihmisten ja asioiden johtamista opiskellaan eri näkökulmista, esimerkiksi henkilöstö- ja muutosjohtamista sekä strategista johtamista. Opintojen jälkeen osaat soveltaa johtamisen peruskäsitteitä liiketoimintaan ja tunnet vastuullisen liiketoiminnan ja sen johtamisen periaatteet. Opinnot antavat myös valmiuksia soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa, organisaatioiden kehittämisessä sekä tehokkaassa toiminnan organisoinnissa. Voit perehtyä osuustoiminnan tai kansainvälisen liiketoiminnan näkökulmiin tai oman osaamisesi tuotteistamiseen.

Johtaminen, perusopinnot ovat laajuudeltaan vähintään 25 op (käytännössä 26 tai 30 op), ja ne muodostuvat seuraavasti (huom! Ennakkotiedot, muutokset mahdollisia):

Pakollinen opintojakso:

5210104 Johtamisen perusteet 6 op

Valitaan vähintään 19 op seuraavista:
5211212 International Business 6 op
5213225 Muutoksen johtaminen 6 op
5215207 Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op
5211239 Luottamus johtajuuden voimavarana 6 op
5210202 Strategic Management 6 op
5211241 Strateginen vähittäiskaupan johtaminen 6 op
5210201 Henkilöstöjohtaminen ja johtajuus 6 op
5211237 Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta – luentotallenteita, oppimistehtäviä, verkkotenttejä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristöissä. Huomioithan, että opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus (vaihtoehtoiset tehtävänpalautus-/tenttipäivät löytyvät opintojaksojen kohdalta). Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin.

Opintokokonaisuuden hinta on 389-425 €, sisältäen Mikkelin kesäyliopiston maksuosuuden 155 € sekä Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset rekisteröitymismaksut 234 € - 270 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).