Johtaminen, perusopinnot 25 op (UEF)

Markkinointi, talous ja yrittäjyys, avoin

01.08.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00

Hyvä johtajuus ja esimiestyö? Kuinka kilpailukykyä parannetaan tai miten organisaatiomuutosta johdetaan? Johtamisen opinnoissa käsitellään mm. näitä kysymyksiä.

Opinnot soveltuvat kaikille johtamisesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Erityisesti opinnot soveltuvat eri organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtäviin tähtääville tai lisäopinnoiksi jo em. tehtävissä toimiville. Opinnot antavat valmiuksia soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa, organisaatioiden kehittämisessä sekä tehokkaassa toiminnan organisoinnissa.

Johtamisen opinnoissa perehdyt organisaatioihin, niiden johtamiseen ja johtajuuteen. Ihmisten ja asioiden johtamista opiskellaan eri näkökulmista, esimerkiksi henkilöstö- ja muutosjohtamista sekä strategista johtamista. Johtajuuden opinnoissa paneudut ihmisten johtamiseen ja organisaatioihin työyhteisönä.

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta – luentotallenteita, oppimistehtäviä, verkkotenttejä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristöissä. Huomioithan, että opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus (vaihtoehtoiset tehtävänpalautus-/tenttipäivät löytyvät opintojaksojen kohdalta). Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin.

Johtaminen, perusopinnot ovat laajuudeltaan vähintään 25 op (käytännössä 26 tai 30 op), ja ne muodostuvat seuraavasti:

Pakollinen opintojakso:

  • Johtamisen perusteet 6 op

Valitaan vähintään 19 op seuraavista:

  • International Business 6 op
  • Muutoksen johtaminen 6 op
  • Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op
  • Luottamus johtajuuden voimavarana 6 op
  • Strategic Management 6 op
  • Strateginen vähittäiskaupan johtaminen 6 op
  • Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja johtajuus 6 op
  • Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op

Vahvistetaan myöhemmin.