Johtaminen aineopinnot 30 op (UEF)

Markkinointi, talous ja yrittäjyys, avoin

01.08.2020 00:00 - 31.07.2022 00:00

Millaista on hyvä johtajuus? Kuinka määritellään onnistunut esimiestyö? Miten kilpailukykyä parannetaan tai organisaatiomuutosta johdetaan? Johtamisen opinnoissa saat vastauksia mm. näihin kysymyksiin! Soveltuvat erinomaisesti erilaisten organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtäviin tähtääville tai lisäopinnoiksi jo em. tehtävissä toimiville.

Lisätietoja johtamisen aineopinnoista voit lukea täältä.