Johdon ja henkilöstön kehittäminen (6 op) JY

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

28.04.2022 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • selittää johdon ja henkilöstön kehittämisen johtamis- ja organisaatioteoreettisen taustan
  • vertailla ja problematisoida erilaisten kehittämismallien perusolettamuksia ja näkökulmia
  • suunnitella ja arvioida johdon ja henkilöstön kehittämisen käytäntöjä ja arvioida oman ryhmänsä sekä toisten ryhmien työtä ja tuotoksia.

Johdon ja henkilöstön kehittämisen johtamis- ja organisaatioteoreettinen ajankohtainen keskustelu, lähtökohdat ja historiallinen tausta. Lisäksi kehittämisen tehtäväkenttä, roolit ja vaikuttaminen sekä trendit (strategiat, prosessit, työkalut ja mallit).

Suoritustapa luennot ja oppimistehtävät. Aloitusluento 28.4.2022 klo 17-19. Opettaja KTM Fanni Hollmström-Mikkonen. Ennen luentoa orientoitava tehtävä. Moodle avoinna 1.4.-31.7.2022.

Opintojakson hinta on 165 € sis. Jyväskylän avoimen yliopiston järjestämismaksun