Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op (OY)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Perehdytään ympäristöfilosofiaan ja sen peruskäsityksiin.

Opiskelija ymmärtää ympäristöfilosofian keskeisten ongelmien ja suuntausten pääpiirteet.

Tenttiin ilmoittautuminen viim. 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston ohjeiden mukaisesti.

Elämänkatsomustiedon tenttipäivät (tentti Mikkelin kesäyliopistossa, Raatihuoneenkatu 12):

ke 14.9.2022, klo 18-21
ke 12.10.2022, klo 18-21
ke 9.11.2022, klo 18-21
ke 7.12.2022, klo 18-21
ke 11.1.2023, klo 18-21
ke 8.2.2023, klo 18-21
ke 1.3.2023, klo 18-21
ke 12.4.2023, klo 18-21
ke 3.5.2023, klo 18-21
ke 14.6.2023, klo 18-21

Opintokokonaisuuden tai yksittäisen opintojakson hintaan sisältyy kaksi tenttikertaa / opintojakso (varsinainen suoritus ja yksi uusinta). Mahdollisen kolmannen tenttikerran (2. uusinta) hinta 65 €.

Suoritustapa:
Tentti
 

Arviointi:
0-5
 

Jarmo Pulkkinen

Oppimateriaalit:
Markku Oksanen & Marjo Rauhala-Hayes (toim.): Ympäristöfilosofia
TAI
Kari Väyrynen: Ympäristöfilosofian historia maaäitimyytistä Marxiin
 

95 €