Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen 5 op (JY)

26.03.2022 00:00 - 30.05.2022 00:00

Verkkoluento la 26.3.2022 klo 10-16, opettaja Heljä Koski. Ensimmäinen tunti klo 10-11 on perehdytystä opintoihin, suoritustapoihin sekä sähköisiin järjestelmiin (Moodle/Korppi). Klo 11 alkavat varsinaiset luennot. Luento-opetus toteutuu reaaliaikaisesti verkkoluentona (osallistuminen omalta koneelta). HUOM! Läsnäolo verkko-opetuksessa välttämätöntä, on osa jakson suoritusta. Varaudu pitämään kamera ja mikrofoni päällä luennon ajan. 

Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen 5 op (JY) opintojakson tarkemmat tiedot löydät täältä!

Opintojakso kuuluu kokonaisuuteen Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY)

Opintojaksolla tarkastellaan viestinnän ja journalistiikan peruskäsitteitä ja tutustutaan erilaisiin tapoihin kuvata ja jäsentää viestintää, vuorovaikutusta, journalistiikkaa ja mediaa. Opintojaksolla perehdytään eri merkkijärjestelmiin ja merkitysten rakentumiseen. Lisäksi opintojaksolla perehdytään median ja journalismin toimintalogiikkaan julkisuuden rakentajana.
 

Opiskelija

    ymmärtää, miten ihminen viestii sekä havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
    ymmärtää, kuinka käsitys viestinnästä on muotoutunut
    ymmärtää median toimintaa
    hahmottaa viestinnän, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä tutkimuskohteina ja tuntee ilmiöitä jäsentävät keskeiset käsitteet
 

Opettaja Heljä Koski.

Opintojakson hinta 125 €.

24.03.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 12.3.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).