Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op, MOOC (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

01.09.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Verkko-opinnot ajalla 1.9.2023 - 31.7.2024

Tiedonhallinnan osa-alueet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tiedon ja tietovarantojen muodostuminen ja käyttö. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan menetelmät. Tiedonhallinta osana potilas- ja asiakastyötä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • määritellä tiedonhallinnan käsitteen sisällön sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan osa-alueet
  • selittää tiedonhallinnan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työssä

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

  • digitalisaatio
  • etiikka
  • kestävyys ja vastuullisuus
  • kriittinen ajattelu
  • oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen

Verkkokurssi, jonka voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti. Opintojakson suorittaminen on mahdollista ajalla 01.09.2023 - 31.07.2024. Verkko-opetus 27 h. Videoluennot sekä omatoiminen perehtyminen osoitettuun materiaaliin. Oppimistehtävät ja sähköinen monivalintatentti. Opintojakso on kaikille avoin MOOC-kurssi DigiCampus-ympäristössä. 

Opintojakson hinta on 30 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 9 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).