Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja lähtökohtiin 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

13.09.2021 00:00 - 30.11.2021 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: kuvata akateemisen opiskelun vaatimuksia ja arvioi ja kehittää itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti omia opiskeluvalmiuksiaan ja -taitojaan akateemisessa opiskelussa sekä verkkoympäristössä, tunnistaa tieteellisyyden ja tieteellisen toiminnan perusperiaatteita, kuvata sosiaali- ja terveyshallintotieteen syntyä, kehitystä ja nykytilaa ja osaa nimetä hallintotieteen keskeisiä teorioita ja selittää niiden merkitystä nykypäivän organisaatioissa, kirjoittaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähdemateriaalia hyödyntäen ja soveltaa kriittisesti reflektoiden teoriatietoa sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin.

Akateemisen opiskelun perusperiaatteet; tieteellisyys ja tieteellinen toiminta; sosiaali- ja terveyshallintotieteen tausta ja kehitys; hallintotieteen keskeiset teoriat.

verkko-opintojakso: Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, itsenäinen työskentely 135 t.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

03.09.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 3.9.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).