Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op, MOOC

01.09.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Tiedonhallinnan osa-alueet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tiedon ja tietovarantojen
muodostuminen ja käyttö. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan menetelmät. Tiedonhallinta osana potilas- ja asiakastyötä
 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
· määritellä tiedonhallinnan käsitteen sisällön sosiaali- ja terveydenhuollossa
· tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan osa-alueet
· selittää tiedonhallinnan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työssä
 

Verkko-opetus 27 h. Videoluennot sekä omatoiminen perehtyminen osoitettuun materiaaliin.
Oppimistehtävät ja sähköinen monivalintatentti.

Verkkokurssi, jonka voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti.

Ei esitietovaatimuksia.

Opintojakson hinta on 30 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 9 €.

15.05.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).