MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op (LY)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

01.10.2023 00:00 - 31.12.2024 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-     hahmottaa yleiskuvan palvelumuotoilusta, mistä se koostuu ja millaisia sen soveltamismahdollisuudet ovat
-     selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet osana erilaisia toimintaympäristöjä
-     hahmottaa palvelumuotoilijan roolia ja osaamista osana kehittämisprojekteja

Opetus- ja työmuodot: Opiskelija kirjautuu kurssille ja suorittaa kurssin haluamanaan ajankohtana. Ohjeistus kurssin suorittamiseen on osa verkkokurssia.

Vaadittavat suoritukset:  Sertifikaatti kurssista, jonka opiskelija saa sähköpostiinsa kaikki verkkokurssin osiot ja tehtävät suoritettuaan. Suoritusmerkinnän saamiseksi toimi verkkokurssilla olevien ohjeiden mukaisesti. Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja.

Kurssi on maksuton

31.05.2024 mennessä