Johdatus opin historiaan 3 op (UEF)

01.08.2023 00:00 - 30.07.2024 00:00

Opintojaksossa perehdytään klassiseen opinmuodostukseen varhaisesta kirkosta keskiajalle.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee kristinuskon keskeiset opit
- tuntee miten kristinuskon keskeiset opilliset käsitykset ovat muodostuneet
- osaa tunnistaa keskeisiä opillisia näkökulmia kristillisessä aineistossa
- tuntee varhaisen kirkon ajan teologisia keskusteluja, keskeisiä vaikuttajia ja heidän opillisia painotuksiaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia ymmärtää aatehistoriallisia kehityskaaria, historiallisia aineistoja sekä opillista käsitteistöä ja argumentointia

oppimistehtävät

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).